co je monuita

1

Základ monuity

Monuita je pravidelná měsíční peněžní podpora vyplácená členům. Čím delší dobu existuje členství a čím vyšší je členský příspěvek, tím je výsledná monuita vyšší.
2

Z čeho se monuita vyplácí

Měsíční monuita je vypočtena jako 0,5 % hodnoty členského příspěvku zhodnoceného po mnoha letech složeným úročením. Spolek investuje tyto členské příspěvky do amerických akcií, přesněji do ETF fondů kopírujících akciové indexy S&P500 a Russell 2000, v poměru 1:1.
3

Minimální věk a Minimální délka členství

Minimální věk člena spolku, který může začít dostávat monuitu, je 50 let. Minimální délka trvání členství, po které může člen požádat o začátek vyplácení monuity, je 30 let.
4

Nevyčerpatelnost monuity

Průměrné zhodnocení je po odečtení všech nákladů a vlivu inflace přibližně 7 % ročně po celou dobu trvání členství. Čerpáním monuity se vybere přibližně 6 % ročně (12 x 0,5 %) ze zhodnoceného příspěvku, monuita tedy roste přibližně o 1 % p.a. (tj. 7 % zhodnocení mínus 6 % roční výběr) i v době jejího čerpání.
5

Převoditelnost monuity

Monuita je vyplácena měsíčně a je převoditelná na další osoby kdykoliv během trvání členství ve spolku. Každá osoba přijímající monuitu musí splňovat podmínku členství dle Stanov a schváleného Plánu podpory.
6

Maximální výše monuity

Maximální výše měsíční monuity pro jednoho člena je omezena na výši jedné průměrné hrubé měsíční mzdy stanovené statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. Domníváme se, že tato výše je dostatečná pro každého, chceme tak zamezit spekulativnímu využívání monuity pro komerční účely.
7

Výše monuity

Výše monuity závisí na třech proměnných: délka členství (minimálně 30 let), požadovaná výše monuity a výše členského příspěvku na začátku členství. Např. pokud je vašemu dítěti 5 let a uvažujete, že začne čerpat monuitu od svých 65 let ve výši 10 000 Kč měsíčně (v dnešních cenách), uhrazený členský příspěvek by měl být 35 000 Kč během prvních několika let členství. Více variant najdete v tabulce níže - zvolte si výši požadované monuity a délku členství před začátkem čerpání monuity, a vyjde vám výše členského příspěvku, kterou je nutné do několika let uhradit.